Det Kongelige Danske Geografiske Selskab – Københavns Universitet

Det Kongelige Danske Geografisk Selskab


Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs formål

Det Kongelige Danske Geografisk Selskabets formål er at fremme kendskabet til Jorden og dens beboere og udbrede interessen for geografisk videnskab.

Selskabet arrangerer 6 årlige møder med foredrag om geografiske emner, udgiver Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geographyt, og har en væsentlig andel i biblioteket ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

1. møde
Tirsdag den 6. oktober 2015, 19:30
Auditorium B

Enhedschef Winn Nielsen
Bydata, Københavns Kommune


København som 'Smart City' - Vision eller virkelighed?

Mere info

2. møde

Tirsdag den
3. november
2015, 19:30
Auditorium B

Professor Kirsten Hastrup
Institut for Antropologi
Københavns Universitet

Thuleeskimoerne

Mere info

3. møde
Tirsdag den
8. december
2015,19:30

Nationalmuseets Baroksal

Julemøde i Geografisk Selskab 2015
I samarbejde med Nationalmuseets Etnografisk Samling

Moderne Ekspeditioner

Mere info
Tilmeldingen til dette arrangement er desværre lukket. Ønsker du en plads på ventelisten kan du skrive til rdgs@ign.ku.dk.

4. møde
Tirsdag den
2. februar
2016, 19:30

Auditorium B

Professor Per Ambus
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet

Vil den danske hede overleve fremtidens klima?

5. møde
Tirsdag den
1. marts
2016, 19:30

Auditorium B

DTU aqua

Danmarks havmiljø - Hvad ved vi om det, og hvad vil vi med det?

6. møde
Tirsdag den
5. april
2016, 19:30

Auditorium B

Professor Henrik Breuning-Madsen med flere
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet

Fødevareforsyning- og sikkerhed i fremtidenHosted af Københavns Universitet