Det Kongelige Danske Geografiske Selskab – Københavns Universitet

Det Kongelige Danske Geografisk Selskab

Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs formål

Det Kongelige Danske Geografisk Selskabets formål er at fremme kendskabet til Jorden og dens beboere og udbrede interessen for geografisk videnskab.

Selskabet arrangerer 6 årlige møder med foredrag om geografiske emner, udgiver Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, og har en væsentlig andel i biblioteket ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

1. møde
Tirsdag den 6. oktober 2015, 19:30
Auditorium B

Enhedschef Winn Nielsen
Bydata, Københavns Kommune


København som 'Smart City' - Vision eller virkelighed?

Mere info

2. møde

Tirsdag den
3. november
2015, 19:30
Auditorium B

Professor Kirsten Hastrup
Institut for Antropologi
Københavns Universitet

Thuleeskimoerne

Mere info

3. møde
Tirsdag den
8. december
2015,19:30

Nationalmuseets Baroksal

Julemøde i Geografisk Selskab 2015
I samarbejde med Nationalmuseets Etnografisk Samling

Moderne Ekspeditioner

Mere info
Tilmeldingen til dette arrangement er desværre lukket. Ønsker du en plads på ventelisten kan du skrive til rdgs@ign.ku.dk.

4. møde
Tirsdag den
2. februar
2016, 19:30

Auditorium B

Professor Per Ambus
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet

Vil den danske hede overleve fremtidens klima?

Mere info

5. møde
Tirsdag den
1. marts
2016, 19:30

Auditorium B

Professor Bo Riemann

Institut for Bioscience
Aarhus Universitet

Havets miljøforhold og ressourcer

Mere info

6. møde
Tirsdag den
5. april
2016, 19:30

Auditorium B

Professor Henrik Breuning-Madsen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet

Jesper Nybo Andersen
Orbicon

Hvor bæredygtig er vor fødevareproduktion, og hvordan kan vi forbedre den - eksemplificeret ved fosfor


Hosted af Københavns Universitet