Det Kongelige Danske Geografiske Selskab – Københavns Universitet

Det Kongelige Danske Geografisk Selskab


Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs formål

Det Kongelige Danske Geografisk Selskabets formål er at fremme kendskabet til Jorden og dens beboere og udbrede interessen for geografisk videnskab.

Selskabet arrangerer 6 årlige møder med foredrag om geografiske emner, udgiver Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geographyt, og har en væsentlig andel i biblioteket ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

1. møde
Tirsdag den 30.september
2014, 19:30
Auditorium B

Miljøingeniør Stephan Mølvig
COWI


Droner i videnskaben og rådgivningsbranchen - I dag og i fremtiden med eksempler fra COWI.

2. møde

Tirsdag den
4. november
2014, 19:30
Auditorium A

Professor Bo Elberling
Leder af Center for Permafrost

Den oversete vinter - Samspilet mellem permafrost, jordmiljø og biologi samt ændringer i dette i relation til klimaændringer.

3. møde
Tirsdag den
2. december
2014,19:30

Auditorium B

Projektseniorforsker Inge Schjellerup
Arkæologi og antropologi Etnografisk Samling Nationalmuseet

Befolkningsvandringer fra Andesbjergene mod tågeregnskoven på de østlige skråninger - Radikale ændringer i arealudnyttelse og bebyggelsesmønster.

4. møde
Tirsdag den
3. februar
2015, 19:30

Auditorium B

Specialkonsulent Søren Moestrup
Sektion for Skov, natur og biomasse

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet

Verdens tropiske skove - Benyttelse og beskyttelse
- Et casestudie fra Indonesien

5. møde
Tirsdag den
3. marts
2015, 19:30

Auditorium B

Miljøingeniør Henrik Refstrup Sørensen
Dansk Hydraulisk Institut

DHI’s globale aktiviteter vedrørende floder
- Varsling af oversvømmelser og effektiv udnyttelse af vandressourcen

6. møde
Tirsdag den
14. april
2015, 19:30

Auditorium B

Professor Jesper Brandt
Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

Roskilde Universitetscenter

Bæredygtig udvikling på de danske godser
- Driftstruktur og flersidig arealanvendelseHosted af Københavns Universitet