7. januar 2021

Aflysning af 4. møde: Geografiens Talenter

AFLYSNING

Selskabets ledelse har besluttet at aflyse årets første arrangement d. 2. februar, som følge af de givne COVID-19 restriktioner.

Det er med særlig stor beklagelse, at det har været nødvendigt at aflyse netop dette arrangement, hvor vi skulle uddele selskabets nystiftede pris, Geografiens Talentpris, for første gang, og med deltagelse af selskabets præsident, HKH Kronprinsen. På denne baggrund har vi ligeledes besluttet, at arrangementet ikke vil være egnet som et zoom-arrangement.   

Vi har dog besluttet at udskyde arrangementet et år til d. 1. februar 2022, hvor sidste års prismodtagere (2020) sammen med prismodtagerne for 2021 kan modtage prisen under forhåbentligt festlige rammer.

Prismodtagerne for 2020 vil snart blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Husk at følge vores aktiviteter på vores hjemmeside: https://rdgs.dk/ samt facebookgruppe: https://www.facebook.com/geografiskselskab

Med ønsket om et godt nytår.