1. møde: Kortlægningen af Danmark

Museumsinspektør Peder Dam holder oplægget 'Kortlægningen af Danmark'.

Historien om Danmarks kortlægning fra de ældste tider og op til første halvdel af 1800-tallet er i høj grad historien om et land, der længe var langt bag efter den kartografiske udvikling i landene omkring, men som i slutningen af 1700-tallet og i starten af 1800-tallet endte med at være blandt de bedst kortlagte lande. Dette var primært i form af to landsdækkende kortværk: Dels den topografiske kortserie fra Videnskabernes Selskab i 1:120.000 under Thomas Bugge og dels udskiftningskortene/matrikelkortene i 1:4.000.

Før det kom så langt, må tidligere store danske kartografer som Claudius Clavus, Marcus Jordan, Johannes Mejer og Jens Sørensen dog gå grueligt meget igennem. Selvom de hver især bidrog med væsentlige kartografiske fremskridt, fik de ikke mulighed for at få kortene færdiggjort eller publiceret. Kortene blev forbigået eller ligefrem gemt langt væk i arkiverne.

Her fortælles historien om Danmarks kortlægning frem til ca. år 1850.  

Benyt følgende link for zoom-deltagelse: https://ucph-ku.zoom.us/j/65757980128

Det første masseproducerede og trykte kort over Danmark fra ca. 1570 af Abraham Ortelius i Amsterdam.
Det første masseproducerede og trykte kort over Danmark fra ca. 1570 af Abraham Ortelius i Amsterdam. På samme måde som Nederlandene i 1500-tallet var førende indenfor søfart og handel, var de også førende indenfor navigation og kartografi. Indtil sidste halvdel af 1700-tallet kom de bedste trykte kort over Danmark fra udlandet, selvom der faktisk blev fremstillet langt bedre, håndtegnede kort af dansk oprindelse. Disse blev dog aldrig offentliggjort eller trykt pga. økonomi, militære hensyn og dårlig forvaltning. Copyright Det Kgl. Bibliotek.

Om Peder Dam

Peder Dam er Cand.scient. i Geografi og Historie fra RUC (2004) og Ph.d. i Historie fra KU (2008) og har bl.a. arbejdet med historisk-geografi, kartografihistorie, landskabshistorie og landbrugshistorie. Han har udgivet fire bøger:

  • Historisk-Geografisk Atlas 2008, skrevet sammen med Johnny Jakobsen (udgivet af Geografisk Selskab)
  • Det øvrige vi nyde 2010 – omhandlende GIS-kortlægninger og -analyse af 1600-tallets landbrugsproduktion
  • Bebyggelser og stednavnetyper 2015 - omhandlende GIS-kortlægninger og -analyse af de danske stednavne
  • Kortlægningen af Danmark 2019 – som i høj grad bliver udgangspunktet for dette foredrag

Han har bl.a. været ansat på SAXO-Instituttet på KU, Geodatastyrelsen og Trap Danmark. I dag er han ansat som museumsinspektør på Odense Bys Museer.