2. møde: Arktis og Havis

Havisen nord for Grønland

Kontreadmiral Nils Wang og professor René Forsberg vil i fællesskab stille skarpt på nogle af de største problemstillinger, der vedrører Arktis - bl.a.  spørgsmålet om USA’s interesse i Grønland, samt klimaforandringernes betydning for den arktiske havis. De to oplæg vil således belyse spørgsmål om Arktis fra både et kultur- og naturgeografisk perspektiv. Du kan læse mere herunder.

Benyt følgende link for zoom-deltagelse: https://ucph-ku.zoom.us/j/65441638300 

Hvorfor vil USA købe Grønland?
Kontreadmiral Nils Wang, Naval Team

Da Præsident Trump for lidt over et år siden lod verden vide, at han overvejede at købe Grønland trak de fleste på smilebåndet og mange så det som endnu et kontroversielt indslag fra den uortodokse præsident. Men måske dækker det friske ”købstilbud” over noget langt mere alvorligt, som Kongeriget Danmark bør tage bestik af, hvis vi skal navigere sikker i den stormagtsrivalisering, som i disse år udspiller sig i Arktis og som rejser en række fundamentale spørgsmål, herunder et af de mere kontroversielle, nemlig om Grønland og Danmark overhovedet har noget reelt valg i forhold til ønsket om grønlandsk selvstændighed? Det og en række andre spørgsmål som rejser sig i kølvandet på Grønlands stigende sikkerhedspolitiske betydning i regionen vil Nils Wang forsøge at besvare.

Klimaændringer i Arktis – isens ændringer set fra satellitter, fly og in-situ målinger
Professor René Forsberg, DTU Space

De stigende temperaturer i Arktis har markante effekter på kryosfæren: havisen mindsker i udstrækning og bliver tyndere, og et isfrit Arktisk Ocean om sommeren kan blive aktuelt så tidligt som 2050. Indlandsisen smelter tilsvarende hurtigere, og har mere end tredoblet afsmeltningen siden 1990’erne, men med overraskende variationer fra år til år. Ændringerne i kryosfæren afspejler perioder med koldere og varmere regionale temperaturforhold, såvel som ændringer i havets temperaturer. Overvågning af is-ændringerne foretages mest effektivt fra rummet, og der vises nogle af de nyeste satellit resultater fra missioner som CryoSat, IceSat og GRACE. Flybårne målinger, og in-situ målinger fra isbrydere og feltlejre, er en væsentlig del af validering af de satellitbaserede målinger, og forståelse af de underliggende processer. Professor René Forsberg i dette deloplæg belyse klimaændringer i Arktis med afsæt i ovenstående tilgange.