5. møde: Fremtidens by - en opdelt affære?

Boligminister Kåre Dybvad Bek og Forskningschef Hans Thor Andersen vil kaste lys over fremtidens by, anskuet fra et politisk og fagligt perspektiv. Moderator for oplægget er Centerleder for Boligsocial Udvikling, Birgitte Mazanti. 

Mere information vil følge forud for mødet.