5. møde: Fremtidens by - en opdelt affære?

*ARRANGEMENTET ER AFLYST*

Boligminister Kåre Dybvad Bek og Forskningschef Hans Thor Andersen vil kaste lys over fremtidens by, anskuet fra et politisk og fagligt perspektiv. Moderator for oplægget er Centerleder for Boligsocial Udvikling, Birgitte Mazanti.