1. møde: DMI - Virksomhedsbesøg

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab inviterer endnu engang på virksomhedsbesøg, denne gang hos DMI. Arrangementet består af fem oplæg fra DMI-ansatte. Efterfølgende vil der blive serveret sandwich og drikkevarer, og det vil være muligt for studerende at drøfte karriereveje mm. med oplægsholderne.

Tilmelding: Tilmelding til arrangementet er påkrævet via NemTilmeld ved at trykke her. Din tilmelding vil blive bekræftet, og det er gratis at deltage. 

Meteorologerne hos DMI laver over 100 skræddersyede udsigter hver eneste dag, og betjener bl.a. luftfarten, skibsfarten, beredskaberne og den almene befolkning i hele Rigsfællesskabet.

Program for virksomhedsbesøget på DMI d. 1. september 2021

Kl. 17:00-17:25:  Velkomst v. direktør Marianne Thyrring

Generel introduktion til DMI og hvad et meteorologisk institut laver

Kl. 17:25-18:40:   Oplæg v. forskellige DMI-ansatte (15-minutters oplæg inkl. spørgsmål) 

  1. Hvad laver en meteorolog? v. Lars Holtmann

Meteorologerne laver over 100 skræddersyede udsigter hver eneste dag. De betjener blandt andet luftfarten, skibsfarten, beredskaberne og naturligvis den almindelige befolkning i hele Rigsfællesskabet. Hør hvad og hvordan vi producerer til de forskellige brugere, og hvordan det går for sig under ekstreme vejrbegivenheder som storm og skybrud, hvor meteorologerne har ekstra travlt.

  1. Remote sensing og Arktis v. Wiebke Margitta Kolbe   

Klimaforandringer i de arktiske egne er vigtige at observere og analysere i forhold til de globale ændringer, pga. bl.a. formindskelsen i udbredelsen af havis. Få her et indblik i DMI’s arbejde med satellitdata og hvordan jordobservationer bruges i de internationale samarbejdsprojekter, som fokuserer på at kortlægge havets og isens udvikling mht. temperatur, drift, koncentration og emissivitet.

  1. Hvad laver en klimaforsker? v. Ida Margrethe Ringgaard

Få et indblik i DMI’s klimaforskning og hvordan vi kombinerer klimamodeller og observationer til at blive klogere på klimasystemet og hvad der kan ske med klimaet i fremtiden.

  1. Crowdsourcing og vejrmodeller v. Kasper Stener Hintz

Hør hvad der ligger bag begrebet vejrmodel, hvordan en vejrmodel er bygget op, hvad skal der til for at forudsige vejret med en computer og hvordan vi kan blive bedre. Svaret på sidstnævnte er bl.a. crowdsourced data, der er et stadig større fokusområde på DMI.

  1. Klimatologi – ekstremværdiatlas og klimanormaler v. Rasmus Stoltze Hansen

Hør hvordan klimatologi og statistisk modellering bliver anvendt til Danmarks nye Ekstremværdiatlas, hvor Danmarks mest ekstreme vejr bliver kortlagt, og hør om hvordan store datamængder, tværfagligt samarbejde og den rumlige forståelse spiller sammen i udarbejdelsen af de nye klimanormaler (1991-2020), som DMI i 2021 skal færdiggøre for Rigsfællesskabet.

Kl. 18:45-19:45:  Rundbordsdrøftelser mellem oplægsholderne og de studerende om karriereveje mm.  (servering af sandwich og drikkevarer)