3. møde: Fremtidens By - en opdelt affære?

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, Forskningschef Hans Thor Andersen samt Centerleder for Boligsocial Udvikling Birgitte Mazanti vil kaste lys over fremtidens by, anskuet fra et politisk og fagligt perspektiv. Mere information vil følge forud for arrangementet.