3. møde: Fremtidens By - en opdelt affære?

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab inviterer til foredrag d. 29. november med titlen: Fremtidens By – en opdelt affære?

Arrangementet vil sætte særligt fokus på begrebet ’blandede byer’: hvad vil det konkret sige? Hvad består den i? Findes der en optimal blanding? Og hvordan sikrer vi rent praktisk en blandet by? Spørgsmålene vil blive svaret på fra et politisk og fagligt perspektiv. Som oplægsholdere får vi besøg af Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek og Forskningschef Hans Thor Andersen. Arrangementet bliver modereret af Centerleder Birgitte Mazanti.

Arrangementet er åbent, og det er gratis at deltage. Det vil ligeledes være muligt at følge arrangementet online via zoom. Foredraget vil ikke blive optaget til senere brug. Efter foredraget inviterer vi til reception, hvor der vil blive serveret drikkevarer og lidt at spise.

Titel: Fremtidens By – en opdelt affære?
Dato: 29. november 2021
Tidspunkt: 17:00-19:30
Sted: Auditorium B, Øster Voldgade 10, 1350 København K

Zoom link: https://ucph-ku.zoom.us/j/65303111225?pwd=MW1lOGRxQm1jcDZTQWpNeG1kai9zUT09