Geografiens Talentpris

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab stifter en ny pris: Geografiens Talentpris.

Prisen skal fungere som led i Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs formål; at fremme kundskaben til jorden og dens beboere, og at udbrede interessen for geografisk videnskab, og ikke mindst at styrke båndet til det unge akademi.

Prisen tildeles talentfulde geografer, der i det forgangne år har mod­taget deres kandidat- eller ph.d.-grad i geografi. Prisen uddeles til to nyudklækkede kandidater og to personer med nylig ph.d.-grad, og ledsages af en pengepræmie på hhv. 5.000 kr. og 10.000 kr.
  
Alle kandidater med en afsluttet grad i kultur- eller naturgeografi fra en højere læreanstalt kan komme i betragtning til prisen – herunder Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. Prisen omfatter kun specialer og ph.d.-afhandlinger som er forsvaret i perioden 1. dec., 2019 - 30. nov., 2020.
 
Prismodtagere forpligter sig til at give et foredrag til prisoverrækkelsen á ca. 15 minut­ters varighed, samt at skrive en kort artikel med henblik på publikation. Læs mere om dette i talentprisens fundats ved at trykke her.

Indstilling til prisen sker ved at den studerende eller vejleder indsender et kort abstract på dansk til KDGS’s sekretariat. Dato for forsvar og resultat skal fremgå af indstillin­gen og ledsages af et relevant foto for projektet. Indstillingen indsendes senest d. 1. december 2020 til: rdgs@ign.ku.dk.
 
Prisoverrækkelsen foregår tirsdag d. 2. februar 2021, klokken 17:00, og afholdes i Auditorium B, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Se poster for talentprisen ved at trykke her.