Publikationer

Geografisk Selskab udgiver et tidsskrift, en Atlasserie og enkelte bøger. Medlemmer af Selskabet får 20% rabat på køb af publikationer. Alle priser er inkl. moms, men eksklusiv forsendelse.

Følgende publikationer sælges gennem Taylor & Francis

Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography har været udgivet siden 1877 og er i dag et internationalt peer-reviewed tidsskrift. Det er indekseret i Thomson Reuter Web of Science og udkommer nu med to hæfter årligt. Alle hæfter frem til 2001 findes på Tidsskrift.dk. Alle hæfter fra 1972 og fremefter sælges af Taylor & Francis, hvor der også findes en uddybende beskrivelse af tidsskriftets formål, redaktion, forfatterretningslinjer.

Følgende publikationer sælges gennem Geografforlaget

 • Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs Årsskrift
 • GEOGRAFI 2010, særnummer af Geografisk Orientering, 56 sider. DKK 95,00
 • GEOGRAFI 2009, særnummer af Geografisk Orientering, 64 sider. DKK 95,00
 • GEOGRAFI 2008, særnummer af Geografisk Orientering, 60 sider. DKK 95,00
 • GEOGRAFI 2007, 91 sider. DKK 95,00
 • GEOGRAFI 2006, 84 sider. DKK 95,00
 • GEOGRAFI 2005, 76 sider. DKK 95,00
 • Historisk-Geografisk Atlas. Peder Dam og Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen. Red. Af Jesper Brandt, Rolf Guttesen, Peter Korsgaard, Bjørn Hermansen, Tommy Dalgaard, Anette Reenberg. 2008. 
 • Topografisk Atlas Grønland. Red. Af B. H. Jakobsen, J. Böcher, N. Nielsen, R. Guttesen, O. Humlum, E. Jensen. 2000. 
 • Topografisk Atlas Færøerne. Red. Af R. Guttesen. 1996. 

Kontakt Geografforlaget
Anker Heegaardsgade 2 3.tv,
1572 København V.

Tlf.: 6344 1683
Fax: 6344 1697

Email: go@geografforlaget.dk
www.geografforlaget.dk

Følgende publikationer findes i mindre oplag, men kan købes ved direkte henvendelse til Geografisk Selskab

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab – De første 125 år. 2005. Udsolgt

Særnumre af Geografisk Tidsskrift

 • No. 1: Agriculture - systems - landscapes - resources. 1999. DKK 250
 • No. 2: SEREIN - Environmental research in the Sahel. 1999. DKK 250
 • No. 3: Landscape change and scenario studies. 2002. DKK 250

Atlas over Danmark (Serie I og II nedlagt per juli 2008 - udkommer fremover som monografier)

 • The Faeroe Islands Topographic Atlas. Ed. By R. Guttesen. DKK 175

Serie II format 25x34 cm.

Serie I, format 39x56 cm.

 • Bd. 3. Henrik Breuning-Madsen, Axel Henry Nørr, Kristian Aagaard Holst: Den danske Jordklassificering. 1992. DKK 125
 • Bd. 3. Henrik Breuning-Madsen, Axel Henry Nørr, Kristian Aagaard Holst: The Danish Soil Classification. 1992. DKK 125
 • Bd. 2. Aage Aagesen: Befolkningen. 1961. Atlas og tekstbind. DKK 125
 • Bd. 1. Axel Schou: Landskabsformerne. 1949. Atlas og tekstbind. Atlas and text volume.DKK 125.

Følgende publikationer findes kun i meget få eksemplarer - kontakt Geografisk Selskab for eventuelt køb

Kulturgeografiske Skrifter (serie nedlagt per juli 2008 - udkommer fremover som monografier)

 • Bd 15. Hans Thor Andersen. Storbyens ændrede socialgeografi. Storkøbenhavn i et nordvesteuropæisk perspektiv. 2005. DKK 125
 • Bd 14. Christian Wichmann Matthiessen (red.). Geografers forskningsbidrag til det Øresundsregionale udviklingsprojekt. 2005.
 • Bd. 13. Nr. 1. N. Kingo Jacobsen (red.): Vitus Bering 1741-1991. 1993.
 • -Nr. 2. N. Kingo Jacobsen (red.): Vitus Bering 1741-1991. 1993. English ed.
 • Bd. 12. Nr. 1. Ove Biilmann: Europas Geografi - bidrag til en skitse af danske skoleelevers omverdensbillede. 1986.
 • - Nr. 2. Ove Biilmann & Tonny Hübbe: Undervisning i Europas geografi. Pædagogisk udviklingsarbejde i geografi. 1987.
 • Bd. 11. Henning Mørch: Apulien - ressourcer og kulturlandskab i en syditaliensk egn. 1981.
 • Bd. 10. Christian Wichmann Matthiessen: Københavns bykerne, indhold og aktivitet. 1975.
 • Bd. 9. Anette Markan: "Location-Allocation-Models" og deres anvendelse i lokaliseringsplanlægning. 1974.
 • Bd. 8. Helle Askgaard: Den sønderjyske industris udvikling 1920-70. 1970.
 • Bd. 7. Viggo Hansen: Landskab og bebyggelse i Vendsyssel. 1964.
 • Bd. 6. Aa. H. Kampp: Landbrugsgeografiske studier over Danmark.1959.
 • Bd. 5. Aa. Aagesen: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark.
 • Bd. 4. Sophie Petersen: Danmarks gamle Tropekolonier. 1946.
 • Bd. 3. Steen B. Böcher: Vandkraftens Udnyttelse i det sydlige Nørrejylland før og nu. 1942.
 • Bd. 2. N.H. Jacobsen: Skibsfarten i Det danske Vadehav. 1937.
 • Bd. 1. Gudmund Hatt: Stillehavsproblemer. 1936.

Folia Geographica Danica (serie nedlagt per juli 2008 - udkommer fremover som monografier)

 • Tom XXIII: Bo Elberling: Subsurface Oxygen Consumption. Environmental Controls & Impacts. 2005.
 • Tom XXII: Karen Edelvang & Michael Larsen: The Flocculation of Fine-grained Sediment in Ho Bugt, the Danish Wadden Sea. 1995.
 • Tom XXI: Johannes Krüger: Glacial Processes, Sediments, Landforms, and Stratigraphy in the Terminus Region of Myrdalsjökull, Iceland. 1994.
 • Tom XX: Poul Hauerbach: Skaw Spit - an Area of Land Created between two Seas. 1992.
 • Tom XIX: J.P. Møberg, H. Breuning-Madsen (eds.): Soil Research in Denmark. 1991.
 • Tom XVIII: Peter Frederiksen: Soils of Tierra del Fuego. A Satellite-based Land Survey Approach. Annex med 5 plancher. 1988.
 • Tom XVII: Svend Raagaard: Subdivision and Fragmentation of Land in a South-Indian Village. 1987.
 • Tom XVI: Henrik Breuning-Madsen: Himmerlands Jordbundsforhold. 1983.
 • Tom XV: Samlebind.
 • Tom XV, NO.2: Sten Folving: The danish wadden sea. Thematic mapping by means of remote sensing. A cost 47 paper, 1984
 • Tom XV, NO.1: Johannes Krüger og Ole Humlum: The proglacial area of mýrdalsjӧkull. General report on the danish geomorphological expedition to iceland, 1977.
 • Tom XIV: Jørgen og Karen Rald: Rural Organization in Bukoba District, Tanzania, 1975.
 • Tom XIII: Sofus Christiansen: Subsistence on Bellona Island (Mungiki). A study of a Polynesian Outlier in the British Solomon Islands Protectorate. Annex med 12 kort-plancher. 1975.
 • Tom XII, Nr. 1: N. Kingo Jacobsen: Rejsbymarsken. Miljø, stormfloder og digebygning på en eksponeret vesterhavskyst. 1972.
 • Tom XI, Nr. 1: Børge Jakobsen: Vadehavets Morfologi. 1964.
 • Tom X: Samlebind.
 • Tom IX, Nr. 1: Børge Fristrup: Physical Geography of Greenland.1961.
 • Tom VII & VIII: De Danske Vade- og Marskundersøgelser.
 • Tom VI: J.M. Lyshede: Hydrologic Studies of Danish Watercourses. 1955.
 • Tom V: Leo Lysgaard: Recent Climatic Fluctuations. 1949.
 • Tom IV: Axel Schou: Det Marine Forland. Summary in English: The Marine Foreland. 1945.
 • Tom III: Investigations of the Geography and Natural History of the Præstø Fjord. Under the Direction of Dr. Kaj Hansen.
 • Tom II: Das Wattenmeer bei Skallingen.
 • Tom I: Report on the Expeditions to Iceland 1934 and1936.

Alle priser er inkl. 25% moms men eksklusiv forsendelse.

Selskabets medlemmer, herunder studentermedlemmer, kan indkøbe selskabets publikationer med en rabat på 20% af prisen.

Ekspeditioner

Det Kgl. Danske Geografiske Selskab organiserer ekspeditioner og forskningsprojekter. De seneste eksempler er det tværfaglige initiativ GeoArk i Nordøstgrønland, hvor fagene geografi og biologi sammen med arkæologien udforsker samspillet mellem den nordøstgrønlandske natur- og kulturhistorie i de seneste 4.500 år, det vil sige perioden siden de første mennesker indvandrede til Grønland.

 • 2007: GeoArk - Kyst, menneske og miljø i Nordøstgrønland
 • 2005: Kyst, menneske og miljø i Nordøstgrønland
 • 2003: Ekspeditionen til det centrale Østgrønland
 • 2003: Rapport fra Geo-Ark ekspeditionen (Engelsk)
 • 2001: Beretning fra ekspeditionen til Frigg Fjord

Geografisk Selskab har fungeret som vært for Dansk Ekspeditionsfond, der har organiseret Galathea3 ekspeditionen i 2006-2007.