Publikationer

Geografisk Selskab udgiver et tidsskrift, en Atlasserie og enkelte bøger. Medlemmer af Selskabet får 20% rabat på køb af publikationer. Alle priser er inkl. moms, men eksklusiv forsendelse.

Følgende publikationer sælges gennem Taylor & Francis

Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography har været udgivet siden 1877 og er i dag et internationalt peer-reviewed tidsskrift. Det er indekseret i Thomson Reuter Web of Science og udkommer nu med to hæfter årligt. Alle hæfter frem til 2001 findes på Tidsskrift.dk. Alle hæfter fra 1972 og fremefter sælges af Taylor & Francis, hvor der også findes en uddybende beskrivelse af tidsskriftets formål, redaktion, forfatterretningslinjer.

Følgende publikationer findes i mindre oplag, men kan købes ved direkte henvendelse til Geografisk Selskab

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab – De første 125 år. 2005. Udsolgt

Særnumre af Geografisk Tidsskrift

 • No. 1: Agriculture - systems - landscapes - resources. 1999. DKK 250
 • No. 2: SEREIN - Environmental research in the Sahel. 1999. DKK 250
 • No. 3: Landscape change and scenario studies. 2002. DKK 250

Atlas over Danmark (Serie I og II nedlagt per juli 2008 - udkommer fremover som monografier)

Serie II format 25x34 cm.

Serie I, format 39x56 cm.

 • Bd. 3. Henrik Breuning-Madsen, Axel Henry Nørr, Kristian Aagaard Holst: Den danske Jordklassificering. 1992. DKK 125
 • Bd. 3. Henrik Breuning-Madsen, Axel Henry Nørr, Kristian Aagaard Holst: The Danish Soil Classification. 1992. DKK 125
 • Bd. 2. Aage Aagesen: Befolkningen. 1961. Atlas og tekstbind. DKK 125
 • Bd. 1. Axel Schou: Landskabsformerne. 1949. Atlas og tekstbind. Atlas and text volume.DKK 125.

Følgende publikationer findes kun i meget få eksemplarer - kontakt Geografisk Selskab for eventuelt køb

 • Historisk-Geografisk Atlas. Peder Dam og Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen. Red. Af Jesper Brandt, Rolf Guttesen, Peter Korsgaard, Bjørn Hermansen, Tommy Dalgaard, Anette Reenberg. 2008. 

Kulturgeografiske Skrifter (serie nedlagt per juli 2008 - udkommer fremover som monografier)

 • Bd 15. Hans Thor Andersen. Storbyens ændrede socialgeografi. Storkøbenhavn i et nordvesteuropæisk perspektiv. 2005. DKK 125
 • Bd 14. Christian Wichmann Matthiessen (red.). Geografers forskningsbidrag til det Øresundsregionale udviklingsprojekt. 2005.
 • Bd. 13. Nr. 1. N. Kingo Jacobsen (red.): Vitus Bering 1741-1991. 1993.
 • -Nr. 2. N. Kingo Jacobsen (red.): Vitus Bering 1741-1991. 1993. English ed.
 • Bd. 12. Nr. 1. Ove Biilmann: Europas Geografi - bidrag til en skitse af danske skoleelevers omverdensbillede. 1986.
 • - Nr. 2. Ove Biilmann & Tonny Hübbe: Undervisning i Europas geografi. Pædagogisk udviklingsarbejde i geografi. 1987.
 • Bd. 11. Henning Mørch: Apulien - ressourcer og kulturlandskab i en syditaliensk egn. 1981.
 • Bd. 10. Christian Wichmann Matthiessen: Københavns bykerne, indhold og aktivitet. 1975.
 • Bd. 9. Anette Markan: "Location-Allocation-Models" og deres anvendelse i lokaliseringsplanlægning. 1974.
 • Bd. 8. Helle Askgaard: Den sønderjyske industris udvikling 1920-70. 1970.
 • Bd. 7. Viggo Hansen: Landskab og bebyggelse i Vendsyssel. 1964.
 • Bd. 6. Aa. H. Kampp: Landbrugsgeografiske studier over Danmark.1959.
 • Bd. 5. Aa. Aagesen: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark.
 • Bd. 4. Sophie Petersen: Danmarks gamle Tropekolonier. 1946.
 • Bd. 3. Steen B. Böcher: Vandkraftens Udnyttelse i det sydlige Nørrejylland før og nu. 1942.
 • Bd. 2. N.H. Jacobsen: Skibsfarten i Det danske Vadehav. 1937.
 • Bd. 1. Gudmund Hatt: Stillehavsproblemer. 1936.

Folia Geographica Danica (serie nedlagt per juli 2008 - udkommer fremover som monografier)

 • Tom XXIII: Bo Elberling: Subsurface Oxygen Consumption. Environmental Controls & Impacts. 2005.
 • Tom XXII: Karen Edelvang & Michael Larsen: The Flocculation of Fine-grained Sediment in Ho Bugt, the Danish Wadden Sea. 1995.
 • Tom XXI: Johannes Krüger: Glacial Processes, Sediments, Landforms, and Stratigraphy in the Terminus Region of Myrdalsjökull, Iceland. 1994.
 • Tom XX: Poul Hauerbach: Skaw Spit - an Area of Land Created between two Seas. 1992.
 • Tom XIX: J.P. Møberg, H. Breuning-Madsen (eds.): Soil Research in Denmark. 1991.
 • Tom XVIII: Peter Frederiksen: Soils of Tierra del Fuego. A Satellite-based Land Survey Approach. Annex med 5 plancher. 1988.
 • Tom XVII: Svend Raagaard: Subdivision and Fragmentation of Land in a South-Indian Village. 1987.
 • Tom XVI: Henrik Breuning-Madsen: Himmerlands Jordbundsforhold. 1983.
 • Tom XV: Samlebind.
 • Tom XV, NO.2: Sten Folving: The danish wadden sea. Thematic mapping by means of remote sensing. A cost 47 paper, 1984
 • Tom XV, NO.1: Johannes Krüger og Ole Humlum: The proglacial area of mýrdalsjӧkull. General report on the danish geomorphological expedition to iceland, 1977.
 • Tom XIV: Jørgen og Karen Rald: Rural Organization in Bukoba District, Tanzania, 1975.
 • Tom XIII: Sofus Christiansen: Subsistence on Bellona Island (Mungiki). A study of a Polynesian Outlier in the British Solomon Islands Protectorate. Annex med 12 kort-plancher. 1975.
 • Tom XII, Nr. 1: N. Kingo Jacobsen: Rejsbymarsken. Miljø, stormfloder og digebygning på en eksponeret vesterhavskyst. 1972.
 • Tom XI, Nr. 1: Børge Jakobsen: Vadehavets Morfologi. 1964.
 • Tom X: Samlebind.
 • Tom IX, Nr. 1: Børge Fristrup: Physical Geography of Greenland.1961.
 • Tom VII & VIII: De Danske Vade- og Marskundersøgelser.
 • Tom VI: J.M. Lyshede: Hydrologic Studies of Danish Watercourses. 1955.
 • Tom V: Leo Lysgaard: Recent Climatic Fluctuations. 1949.
 • Tom IV: Axel Schou: Det Marine Forland. Summary in English: The Marine Foreland. 1945.
 • Tom III: Investigations of the Geography and Natural History of the Præstø Fjord. Under the Direction of Dr. Kaj Hansen.
 • Tom II: Das Wattenmeer bei Skallingen.
 • Tom I: Report on the Expeditions to Iceland 1934 and1936.

Ekspeditioner

Det Kgl. Danske Geografiske Selskab organiserer ekspeditioner og forskningsprojekter. De seneste eksempler er det tværfaglige initiativ GeoArk i Nordøstgrønland, hvor fagene geografi og biologi sammen med arkæologien udforsker samspillet mellem den nordøstgrønlandske natur- og kulturhistorie i de seneste 4.500 år, det vil sige perioden siden de første mennesker indvandrede til Grønland.

 • 2007: GeoArk - Kyst, menneske og miljø i Nordøstgrønland
 • 2005: Kyst, menneske og miljø i Nordøstgrønland
 • 2003: Ekspeditionen til det centrale Østgrønland
 • 2003: Rapport fra Geo-Ark ekspeditionen (Engelsk)
 • 2001: Beretning fra ekspeditionen til Frigg Fjord

Geografisk Selskab har fungeret som vært for Dansk Ekspeditionsfond, der har organiseret Galathea3 ekspeditionen i 2006-2007.