Organisation

Protektor

HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II

Præsident

H.K.H. KRONPRINSEN

Bestyrelse

Kontreadmiral Nils Wang – vicepræsident
Professor Bo Elberling - vicepræsident
Direktør Thomas Augustinus
Professor Mads Kähler Holst
Direktør Asger Kej
Direktør Camilla Mordhorst
Professor Niels Elers Koch
Bestyrelsesformand Mikael Olufsen
Studerende Lea Bro Nielsen
Hofchef Christian Schønau

Tilknyttet bestyrelsen

Generalsekretær: Andreas Egelund Christensen
Kasserer: Lektor Birger U. Hansen
Revisorer: Lektor Verner Brandbyge Ernstsen & Programleder Lars Rosendahl Appelquist
Hovedredaktør: Lektor Søren Bech Pilgaard Kristensen

Sekretariat: Anton Grønfeld Willerdgs@ign.ku.dk

Råd

Bestyrelsesformand Jesper Nybo Andersen
Direktør Thomas Augustinus
Direktør Nanna Callisen Bang
Institutleder Claus Beier
Direktør Carsten Toft Boesen
Professor Bo Elberling
Lektor Birger Ulf Hansen
Professor Kirsten Hastrup
Professor Mads Kähler Holst
Miljøkoordinator Bjarne Holm Jakobsen
Direktør Ellen Højgaard Jensen
Lektor Birgit Sandermann Justesen
Admiral Tim Sloth Jørgensen
Direktør Asger Kej
Direktør Niels Elers Koch
Vicedirektør Ulrik Smith Korsholm
Professor Aart Kroon
Fhv. direktør Carsten U. Larsen
Direktør Flemming Larsen
Advokat Per Magid
Professor Ole Mertz
Chefkonsulent Marlene Meyer
Professor Birgitte Nauntofte
Kontreadmiral Torben Mikkelsen
Direktør Camilla Mordhorst
Direktør Kristian Møller
Studerende Lea Bro Nielsen
Lektor Thomas Theis Nielsen
Professor Marie Louise Bech Nosch
Direktør Niels Olsen
Bestyrelsesformand Mikael Olufsen
Professor Morten Pejrup
Hofchef Christian Schønau
TV-vært Peter Tanev
Direktør Jakob Thomasen
Rektor Birgitte Vedersø
Kontreadmiral Nils Wang
Direktør Rane Willerslev
Direktør Rasmus Ødum