Medlemskab

Selskabet består af ordinære medlemmer, æresmedlemmer og studentermedlemmer (geografistuderende).

Den årlige generalforsamling fastsætter kontingentets størrelse. Kontingent for ordinære medlemmer udgør kr. 300,-. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Studerende i geografi kan opnå studentermedlemskab til kr. 100,-. Studentermedlemskabet giver samme muligheder som ordinært medlemskab, dog vil Geografisk Tidsskrift og Selskabets årsskrift ikke blive fremsendt, men kan findes online gennem forlaget Taylor & Francis Online.

Mødeinvitationer vil kun blive fremsendt pr. email til studerende.