Medlemskab

Selskabet består af ordinære medlemmer, æresmedlemmer og studentermedlemmer. Den årlige generalforsamling fastsætter kontingentets størrelse. Kontingent for ordinære medlemmer udgør kr. 300,-.  Studerende kan opnå studentermedlemskab til kr. 100,-. Studentermedlemskabet giver samme muligheder som ordinært medlemskab.