Christin Abel

Global Dryland Vegetation: Extent, functioning and drivers of change

Jorden undergår i disse år markante ændringer og er udfordret med hensyn til globale klimaforandringer, et fænomen, der er med altovervejende sandsynlighed anses for at være resultatet af menneskelig aktivitet siden midten af ​​det 20. århundrede. Ændringer i jordens klima (f.eks. stigende temperaturer og/eller en forøget hyppighed af klimatiske ekstremer såsom tørke og oversvømmelser) og i den menneskelige anvendelse og forvaltning af jordens ressourcer (f.eks. ændringer af arealanvendelsen) omformer klodens landområder på direkte og indirekte vis. Dette har stor indflydelse på økosystemprocesser samt fødevaregrundlaget for lokale befolkninger - især påvirkes verdens tørre og halvtørre regioner og udviklingslande.

Et meget omdiskuteret scenario i forhold til ændringer i økosystemer, er en eventuel reduktion eller tab af biologisk eller økonomisk produktivitet og kompleksitet af jordressourcen og dens egenskaber, ofte benævnt jordforringelse [land degradation]. I denne sammenhæng er vegetationsdynamik og især tendenser inden for vegetationsproduktivitet blevet grundigt undersøgt og kortlagt ved brug af tidsserier af data baseret på satellit målinger. De bagvedliggende årsager til de observerede ændringer er imidlertid stadig i vid udstrækning ukendte.

Denne PhD afhandling bidrager til en forbedret forståelse af vegetation og vegetationsdynamik i globale tropiske tørre områder ved 1) at forbedre vores viden om omfanget af træagtig vegetation, 2) at videreudvikle analyser udelukkende dækkende vegetationsproduktivitets-indikatorer til et mål for vegetationens følsomhed over for ændringer i nedbør som en indikator for vegetations funktion og 3) undersøge de underliggende potentielle årsager til ændring i vegetationens produktivitet og funktion.

Udvalgte artikler

Afhandlingen indeholder bla. to førsteforfatter forsknings-artikler der (1) introducerer en metode til at overvåge ændringer i vegetationens følsomhed over for nedbør, hvilket er et vigtigt aspekt af vegetationens funktion i tørre områder. Metoden er baseret på lineær regression mellem vegetationsproduktivitet og nedbør, der er beregnet i et "tidsvindue", der sekventielt flyttes gennem en tidsserie med satellit-data (SeRGS, sekventielle lineære regressionshældninger).

Dette arbejde er publiceret i det fremmeste remote sensing tidskrift der findes (Remote Sensing of Environment)

Abel, C., Horion, S., Tagesson, T., Brandt, M. and Fensholt, R. (2019). Towards improved remote sensing based monitoring of dryland ecosystem functioning using sequential linear regression slopes (SeRGS). Remote Sensing of Environment, 224, 317-332.

(2) Denne metode anvendes efterfølgende i en anden forsknings-artikel til at analysere globale tropiske tørre landområder for perioden 2000 - 2015. Desuden præsenterer denne forsknings-artikel en tilpasning og anvendelse af metoden til at estimere den relative betydning af forskellige potentielle årsags-faktorer til de observerede ændringer.

Dette arbejde er publiceret i Nature Sustainability.

Abel, C., Horion, S., Tagesson, T., De Keersmaecker, W., Seddon, A. W., Abdi, A. M., & Fensholt, R. (2020). The human–environment nexus and vegetation–rainfall sensitivity in tropical drylands. Nature Sustainability, 1-8.