Simon Nyboe Laursen

Flokkulering af mikroplastik og finkornet kohæsivt sediment og dets betydning for mikroplastikforurening i marine og kystnære miljøer

Mikroplastik (MP) er allestedsnærværende i vandmiljøet og er blevet detekteret lige fra de polare egne til fjerntliggende stillehavsøer. MP er klassificeret som den potentielt mest skadelige fraktion af plastik for marine økosystemer. For at kunne estimere MPs transportveje og udpege de økosystemer, der kan være i fare for stor eksponering, er det afgørende at forstå, hvordan MP opfører sig og interagerer med andre partikler i vandsøjlen. Flokkulering af naturligt finkornet sediment og partikulært organisk materiale (POM) forekommer konstant i det kystnære og marine miljø, og det er foreslået, at flokkulering af MP og finkornet sediment kan dominere MPs skæbne. Derfor blev der i dette studie udført et stort antal eksperimenter med to forsøgsdesign (sedimentationsrør og et sedimentations-kammer monteret med et partikelkamera), for at undersøge flokkulering af ​ én højdensitets MP af typen polyvinylchlorid (PVC) og finkornet sediment i naturligt kystnært og marint vand. Forsøgene blev udført i både Øresund, Danmark og Nha Phu estuariet i Vietnam, som er udpeget som et hotspot for plastikforurening.

Eksperimenterne viste tydelig flokkulering og at MP generelt dannede store hetereoaggregater med naturligt finkornede sediment, men også at flokkuleringen ikke var ensartet. Dette skyldes sandsynligvis at de anvendte MP primærpartikler (63-125 um) var væsentlig større end det finkornede sediment (< 20 μm). Den største fraktion af MP formodes at have en belastende effekt på heteroaggregaterne, hvilket førte til høje faldhastigheder, hvorimod den mindste fraktion af MP i højere grad var bestemt af sedimentets egenskaber (eks. størrelse og densitet) og derfor faldt langsommere. Derudover viste resultaterne, at tilstedeværelsen af POM ikke øgede flokkuleringseffektiviteten af ​​MP og finkornet sediment, hvilket sandsynligvis skyldes et højt indhold af organisk materiale (17,3 ± 2,1 %) i sedimentet.

Altså indikerer resultaterne fra dette studie at højdensitets MP vil bundfælle når det når de kystnære områder grundet formationen af hetereoaggreagter med finkornet sediment. Studiet fremhæver dermed vigtigheden af ​​at forstå interaktionen mellem MP og finkornet sediment når det skal vurderes, hvilke økosystemer der er i størst risiko for eksponering af MP.