22. maj 2021

Generalforsamling 2021

På vegne af ledelsen for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab indbydes selskabets medlemmer til

GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 8. juni, 2021, kl. 15.00-17:00
Online via Zoom

Link: https://ucph-ku.zoom.us/j/61175031762

I henhold til de gældende COVID-19 restriktioner, er vi desværre nødsaget til at afholde årets generalforsamling uden fysisk fremmøde. Generalforsamlingen afholdes i stedet som et online-møde via Zoom, og du kan anvende ovenstående link til at tilkoble dig mødet. Find dagsorden herunder:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af referat af seneste rådsmøde d. 12. januar 2021 
 4. Korte meddelelser & forespørgsler 
 5. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder
  a. Møder afholdt
  b. Selskabets publikationer
  c. Øvrige aktiviteter
 6. Bestyrelsens planer for det kommende år
  a. Selskabets møder/årsprogram
  b. Selskabets publikationer
  c. Øvrige aktiviteter
 7. Selskabets ledelse og indstillinger
 8. Selskabets regnskab og budget
 9. Evt.

Det er desuden med fornøjelse at kunne meddele, at generalforsamlingen efterfølges af VIP-oplæg v. professor og direktør for Moesgaard Museum Mads Kähler Holst.