31. maj 2024

H. M. Kong Frederik X bliver ny protektor for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

HM Kongen, foto: Dennis Stenild

Torsdag d. 30. Maj 2024 er det blevet annonceret, at H. M. Kong Frederik X bliver ny protektor for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. Hans Kongelige Højhed erstatter Hendes Majestæt Dronning Margrethe som har været protektor for Selskabet i 52 år fra 1972-2024.

Således indtræder Hans Majestæt Kongen i en historisk lang tradition med kongelig protektion af Selskabet, der siden dets stiftelse i 1876 under protektion af H. M. Kong Christian IX, har været begunstiget med kongelig protektion uafbrudt frem til i dag.

Som noget nyt meddeler Kongehuset, at protektionen har en varighed på fem år gældende fra dags dato og frem til udgangen af maj 2029. Herefter vil der blive taget stilling til et eventuelt ønske fra Selskabet om forlængelse af protektionen. Posten som præsident for Selskabet vil blive drøftet efter sommerferien.

I kan læse mere om de Kongelige protektioner her: https://www.kongehuset.dk/nyheder/%C3%A6ndringer-i-de-kongelige-protektioner

Selskabet er yderst beærede, stolte og glade for denne nye og historiske protektion under H. M. Kongen.

Organisationen af Det Kongelige Danske Geografiske Selskab ser herefter ud som følgende:

  • Protektor: HANS MAJESTÆT KONG FREDERIK X
  • Vicepræsidenter: Kontreadmiral Nils Wang & Professor Ole Mertz
  • Generalsekretær: Chefkonsulent Andreas Egelund Christensen

Derudover en bestyrelse på 10 personer sammensat fra Rådet på 39 personer, der bredt repræsenterer det etabelerede kultur- og ervhervsliv samt danske vidensinstitutioner. Hele Selskabets organisation kan findes her: https://rdgs.dk/organisation/

Emner