6. januar 2022

OBS! Møde d. 1. februar udskydes!

Arrangementet skulle have været afviklet d. 1.febuar, men Selskabet har set sig nødsaget til at udskyde mødet pga. den nuværende corona-situation. Vi håber på jeres forståelse for denne beslutning.

Til arrangementet ’Geografiens Talenter’ uddeles talentprisen til nyuddannede geografer med oplæg af prismodtagerne.

Selskabet er i gang med at finde en ny dato for arrangementet i løbet af foråret, med samme program og under forhåbentligt fysiske rammer. Vi vil annoncere den nye dato via vores sociale medier samt direkte mail til Selskabets medlemmer. 

Selskabet vil også benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer et godt nytår. Vi ser frem til at byde jer velkommen til alle vores arrangementer i det nye år.