8. september 2021

OBS! Ny dato: Fremtidens By - en opdelt affære?

NY DATO

Selskabet har foretaget en ændring i årsprogrammet, hvilket vedrører datoen for mødet 'Fremtidens By - en opdelt affære?'.

Arrangementet skulle have været afviklet d. 12. oktober, men vi har set os nødsaget til at udskyde mødet til d. 29. november. Det bliver således årets 3. møde i Geografisk Selskab. 

'Fremtidens By - en opdelt affære?' vil kaste lys over fremtidens by, anskuet fra et politisk og fagligt perspektiv. Vi får besøg af Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, Forskningschef Hans Thor Andersen samt Centerleder for Boligsocial Udvikling Birgitte Mazanti. 

Vi glæder os til at se jer d. 29. november.