16. januar 2024

H.M. Dronning Margrethes protektion

Efter tronskiftet den 14. januar 2024 vil der i løbet af nogle måneder blive taget stilling til, hvilke af Kronprinsparrets og Hendes Majestæt Dronningens protektioner, der skal videreføres og fordelingen heraf.

Indtil da vil alle protektioner og æreshverv, som hidtil har været varetaget af Kronprinsparret og Hendes Majestæt Dronningen, ophøre.

De berørte institutioner og organisationer, herunder Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, vil blive kontaktet om de beslutninger, der tages vedrørende eventuel videreførelse og fordeling.

Læs mere på Kongehuset hjemmeside her

Emner