Møder 2014-2015

1. møde
Tirsdag den 30.september
2014, 19:30
Auditorium B

Miljøingeniør Stephan Mølvig
COWI


Droner i videnskaben og rådgivningsbranchen - I dag og i fremtiden med eksempler fra COWI.

2. møde

Tirsdag den
4. november
2014, 19:30
Auditorium A

Professor Bo Elberling
Leder af Center for Permafrost

Den oversete vinter - Samspilet mellem permafrost, jordmiljø og biologi samt ændringer i dette i relation til klimaændringer.

3. møde
Tirsdag den
2. december
2014,19:30

Auditorium B

Projektseniorforsker Inge Schjellerup
Arkæologi og antropologi Etnografisk Samling Nationalmuseet

Befolkningsvandringer fra Andesbjergene mod tågeregnskoven på de østlige skråninger - Radikale ændringer i arealudnyttelse og bebyggelsesmønster.

4. møde
Tirsdag den
3. februar
2015, 19:30

Auditorium B

Specialkonsulent Søren Moestrup
Sektion for Skov, natur og biomasse

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet

Verdens tropiske skove - Benyttelse og beskyttelse
- Et casestudie fra Indonesien

5. møde
Tirsdag den
3. marts
2015, 19:30

Auditorium B

Miljøingeniør Henrik Refstrup Sørensen
Dansk Hydraulisk Institut

DHI’s globale aktiviteter vedrørende floder
- Varsling af oversvømmelser og effektiv udnyttelse af vandressourcen

6. møde
Tirsdag den
14. april
2015, 19:30

Auditorium B

Professor Jesper Brandt
Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

Roskilde Universitetscenter

Bæredygtig udvikling på de danske godser
- Driftstruktur og flersidig arealanvendelse