Møder 2015-2016

1. møde
Tirsdag den 6. oktober 2015, 19:30
Auditorium B

Enhedschef Winn Nielsen
Bydata, Københavns Kommune


København som 'Smart City' - Vision eller virkelighed?

2. møde

Tirsdag den
3. november
2015, 19:30
Auditorium B

Professor Kirsten Hastrup
Institut for Antropologi
Københavns Universitet

Thuleeskimoerne

3. møde
Tirsdag den
8. december
2015,19:30

Nationalmuseets Baroksal

Museumsinspektør Jesper Kurt-Nielsen med flere
Nationalmuseets Etnografisk Samling samt bidrag fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Beretninger fra nyere danske ekspeditioner

4. møde
Tirsdag den
2. februar
2016, 19:30

Auditorium B

Professor Per Ambus
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet

Vil den danske hede overleve fremtidens klima?

5. møde
Tirsdag den
1. marts
2016, 19:30

Auditorium B

Professor Bo Riemann
Aarhus Universitet

Danmarks havmiljø - Hvad ved vi om det, og hvad vil vi med det?

6. møde
Tirsdag den
5. april
2016, 19:30

Auditorium B

Professor Henrik Breuning-Madsen med flere
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet

Fødevareforsyning- og sikkerhed i fremtiden